Pisemne


Tłumaczenia pisemne trafiające do firmy Czechcontract, to wszelkiego rodzaju tłumaczenia zwykłe tekstów pisanych, dokumentów, rysunków, projektów, listów, itp.
Do podstawowych kombinacji pisemnych należą kombinacje w kierunkach:

  • z języka polskiego na język czeski
  • z języka czeskiego na język polski.
Tłumaczone teksty są w miarę możliwości dopasowywane do oryginału z zachowaniem układu tekstu pierwotnego.Do najczęściej wykonywanych przez firmę Czechcontract tłumaczeń pisemnych można zaliczyć:


Tłumaczenia ekonomiczneTłumaczenia techniczneTłumaczenia humanistyczne
umowy, wnioski o dofinansowanie, faktury, dokumenty podatkowe i celnecertyfikaty, opisy produktów budowlanych, instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeńopisy historyczne, promocja kulturyNasi Klienci dużo zyskują dzięki kompleksowości usług. Tłumaczenie pisemne stanowi znakomite uzupełnienie usługi tłumaczenia ustnego, pilotowania wycieczki lub międzynarodowych usług kancelaryjnych oferowanych przez firmę Czechcontract.

Sebastian Faron – właściciel firmy CzechcontractKarty charakterystyki

Firma Czechcontract specjalizuje się w tłumaczeniu kart charakterystyki produktu chemicznego lub innych produktów, które wymagają stworzenia kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie Nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Czeskie przepisy drogowe

Dodatkowo firma Czechcontract rozpoznawana jest jako jedyna w Polsce firma pomagająca polskim kierowcom przebywającym za granicą w rozeznaniu się w przepisach ruchu drogowego obowiązujących na terenie Republiki Czeskiej i przygotowująca pisma odwoławcze od kaucji nakładanych na polskie firmy transportowe na terenie Republiki Czeskiej.
Projekty transgraniczne

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się tłumaczenia wniosków o dofinansowanie projektów transgranicznych, wszelkich dokumentów projektowych i korespondencji pomiędzy partnerami projektu.

Firma Czechcontract nie tylko tłumaczy przesłane teksty, ale przetłumaczoną treść wkłada bezpośrednio do formularzy wniosków w aplikacji internetowej, dzięki czemu wnioskodawca ma pewność, że obcojęzyczne odpowiedniki zostały wklejone we właściwym miejscu.
Realizacja zamówień

Dla kogo?Co i jak?W jaki sposób?
Usługa tłumaczeń pisemnych przeznaczona jest dla osób, które posiadają do tłumaczenia teksty w językach czeskim, polskim i słowackim. Terminy wykonania tłumaczeń są w miarę możliwości dostosowywane do potrzeb zamawiającego.Zlecenia o wielkości poniżej 5 stron i nie wymagające pracochłonnej obróbki graficznej są z reguły dostarczane następnego dnia.Teksty do tłumaczenia przekazywane są po uprzednim potwierdzeniu przez tłumacza gotowości do przyjęcia zlecenia. Może to nastąpić w trakcie rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi na e-mail zawierający tłumaczony tekst. Jednakże odpowiedź na zapytanie przesłane drogą elektroniczną musi zostać odesłana do 24h od otrzymania zapytania, dopiero wówczas zlecenie uważa się za przyjęte.Masz tekst wymagający tłumaczenia? Napisz