Tlumočení a překlady


Kromě základní jazykové kombinace, tj. překladů z polštiny do češtiny, češtiny do polštiny, a ze slovenštiny do polštiny, naše společnost vykonává vysoce kvalitní překlady z angličtiny a němčiny.
Upřednostňujeme individuální přístup ke každé zakázce, a některé překlady navíc obohacujeme komentářem týkajícím se kulturních rozdílů a legislativy.

Vykonáváme následující
překladatelské služby

Překlady a lokalizace

Nabídka překladů je určena veškerým typům instituci, organizaci, firem a individuálních zákazníků, kteří mají zapotřebí přeložit jakoukoliv korespondenci, doklady a úřední písemnosti, lékařské zprávy, dopisy, časopisy, knížky, učebnice atd.

Tlumočení – konsekutivní

Nabídka tlumočení je určena veškerým institucím, spolkům, společnostem a ostatním zákazníkům. Naše společnost spolupracuje se samosprávou z ČR a Polska, sdruženími, svazy obcí a organizacemi, pořadateli školení a workshopů, neformálními skupiny, sportovními kluby, školkami, základními a středními školy, vysokými školy a ostatními institucemi, které mají partnery v zahraničí a společnostmi, které hledají zahraniční kontakty.

Tlumočení – simultánní

Společnost Czechcontract spolupracuje s dodavatelem konferenčního vybavení pro simultánní tlumočení a dokáže zajistit simultánní tlumočení vaše konference v polštině, češtině a němčině.