Tłumaczenia

Oprócz podstawowych kombinacji językowych, tzn. tłumaczeń z języka polskiego na czeski i odwrotnie oraz z języka słowackiego na polski, wykonujemy również tłumaczenia z języka angielskiego i niemieckiego na polski i czeski.
Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a do niektórych dodajemy komentarz związany z różnicami kulturowymi i legislacyjnymi.

Wykonujemy następujące
rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne

Oferta tłumaczeń pisemnych skierowana jest do wszelkiego rodzaju instytucji, organizacji, firm i klientów indywidualnych tłumaczących wszelkiego rodzaju dokumenty, korespondencję i pisma urzędowe, dokumentację medyczną, pisma, periodyki, książki, podręczniki itd.

Tłumaczenia ustne – konsekutywne

Oferta tłumaczeń ustnych skierowana jest do wszelkiego rodzaju instytucji, organizacji, firm i klientów indywidualnych. Firma współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego z Czech i Polski, stowarzyszeniami, zrzeszeniami gmin i organizacji, organizatorami szkoleń i warsztatów, grupami nieformalnymi, klubami sportowymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi, uczelniami oraz innymi instytucjami posiadającymi partnerów za granicą i firmami poszukującymi kontaktów zagranicznych.

Tłumaczenia ustne – symultaniczne

Firma Czechcontract współpracuje z dostawcą sprzętu do tłumaczeń symultanicznych i jest w stanie zabezpieczyć symultaniczne tłumaczenia konferencji w języku polskim, czeskim i niemieckim.