Ustne


Tłumaczenia ustne wykonywane przez firmę Czechcontract, to wszelkiego rodzaju ustne tłumaczenia zwykłe rozmów, spotkań, zebrań, zawodów sportowych, wizytacji, negocjacji, szkoleń i warsztatów, itp.

Najczęściej wykonywane  przez firmę Czechcontract tłumaczenia ustne to rozmowy pomiędzy osobami posługującymi się językami: polskim lub czeskim.

Tłumaczenie ustne często stanowi uzupełnienie usługi tłumaczenia pisemnego lub usługi międzynarodowych usług kancelaryjnych.
Do podstawowych kombinacji ustnych należą kombinacje w kierunkach:

  • z języka polskiego na język czeski
  • z języka czeskiego na język polski.

Podczas tłumaczeń ustnych często występuje potrzeba tłumaczenia w kilku kombinacjach językowych np.:

  • z języka polskiego na język angielski, niemiecki, czeski
  • z języka angielskiego, niemieckiego, czeskiego, słowackiego na język polski.
Tłumaczone treści są w miarę możliwości dopasowywane do odbiorcy i uzupełniane treściami ułatwiającymi zrozumienie przez osoby z innego kręgu kulturowego, społecznego i z innym tłem historycznym.Do najczęściej wykonywanych przez firmę Czechcontract tłumaczeń ustnych można zaliczyć:


Tłumaczenia ekonomiczneTłumaczenia techniczneTłumaczenia humanistyczne
rozmowy handlowe, pertraktacje finansowe, rozmowy rekrutacyjne z kandydatami do pracymateriały budowlane, wizyty w fabrykach, tłumaczenia podczas targówwspółpraca instytucji, dziedzictwo kulturoweNasi Klienci wiele zyskują na współpracy z doświadczoną firmą. Wykonując swoją pracę tłumacz Czechcontract nie tylko tłumaczy przekazywane treści, ale w miarę możliwości upewnia się, czy dobrze znane w danym kraju pojęcia zostały właściwie zrozumiane przez przyjezdnych.

Sebastian Faron – właściciel firmy CzechcontractPodstawowe atrybuty tłumacza Czechcontract
Umiejętność odczytania potrzeb masowego odbiorcy

W trakcie tłumaczeń ustnych skierowanych do większej publiczności tłumacz Czechcontract musi błyskawicznie przetworzyć zapamiętane treści, aby je w pełni przekazać masowemu odbiorcy. Należy przy tym pamiętać o dynamice spotkania i konieczności przekazania zrozumiałych treści w jak najkrótszym czasie.
Rozumienie problematyki miejsca

Płynny akcent, używanie dialektów i analiza treści pod względem specyfiki regionu powoduje, że tłumacz jest odbierany jako osoba pochodząca z danego regionu.
Merytoryczność

Przygotowanie merytoryczne, a często osobista znajomość tłumacza z osobami, których wypowiedzi są tłumaczone stały się bezcennym atutem Czechcontract.
Branżowość

Posługiwanie się branżowym słownictwem lub precyzyjny opis zagadnienia powoduje całkowite skupienie się słuchaczy na przekazywanej treści.
Postawa

Pomimo, iż tłumacz jest jedynie ogniwem pośredniczącym w przekazywaniu treści, to jednak pełne zaangażowanie w wykonanie danego zlecenia niewątpliwie stanowi wartość dodaną każdego tłumaczonego wydarzenia.
Dbałość o szczegóły

Ponieważ dla grupy obcojęzycznej tłumacz jest jedynym źródłem informacji, spoczywa na nim wielka odpowiedzialność za przekazywaną treść. Jedna pomyłka słowna może spowodować zdezorientowanie uczestników i zbyteczną stratę czasu.
Realizacja zamówień

Dla kogo?Co i jak?W jaki sposób?
Usługa tłumaczeń ustnych z języków: czeskiego, polskiego i słowackiego wykonywana jest na potrzeby firm, małych grup, dużych grup zorganizowanych i instytucji. W mniejszych grupach tłumaczenie ustne konsekutywne może występować w postaci szeptanej bez konieczności przerywania głównego wystąpienia. Ponadto tłumacz może brać udział w poufnych spotkaniach zamkniętych, wystąpieniach publicznych i rozmowach handlowych między kontrahentami.Potwierdzenie gotowości tłumacza do wykonania tłumaczenia ustnego następuje dopiero po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu dostępności terminu. Tłumaczenia kilkudniowe powinno się rezerwować nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.Firma Czechcontract wykonuje na zlecenie klienta tłumaczenia ustne typu konsekutywnego i bardziej dynamiczne typu: liaison. Tłumacz firmy wykonuje swoją pracę w oparciu o technikę zapamiętywania wypowiadanych treści, przetwarzania ich, a następnie artykułowania w obcym języku.Planujesz wyjazd do Czech i potrzebujesz tłumacza? Napisz