Międzynarodowe usługi kancelaryjne


NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE NA KONTAKTY ZAGRANICZNE


Oferta Międzynarodowych Usług Kancelaryjnych została przygotowana specjalnie dla firm poszukujących lub posiadających kontrahentów za granicą.
Od roku 2007 firma Czechcontract kompleksowo obsłużyła wiele zadowolonych i cyklicznie powracających przedsiębiorstw z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Węgier, Rumunii i Włoch, a nawet Wietnamu, Iranu i Izraela.
Firma Czechcontract współpracuje także z wydawnictwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami posiadającymi partnerów za granicą.
ZAKRES MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG KANCELARYJNYCH

Międzynarodowe Usługi Kancelaryjne to wszelkiego rodzaju usługi związane z wyszukiwaniem kontaktów za granicą, doradztwem przemysłowym, wysyłką korespondencji oraz poradami prawnymi.
Firma Czechcontract zapewnia utrzymanie sprawnego przepływu informacji, nad którymi sprawuje kontrolę oraz udziela Klientowi niezbędnych do prowadzenia działań wskazówek. Podstawową usługą kancelaryjną są porady handlowe (wyszukiwanie kontaktów, doradztwo przemysłowe), a także usługi sekretarskie (wysyłka korespondencji i faksów, prowadzenie rozmów telefonicznych w imieniu Klienta) oraz porady prawne związane z obowiązującymi za granicą przepisami (w tym z przepisami drogowymi).
DZIEDZINY MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG KANCELARYJNYCH

Do dziedzin najczęściej dotąd obsługiwanych można zaliczyć projekty związane z ekonomią (umowy, faktury, dokumenty podatkowe i celne), technologią (budownictwo, eksploatacja maszyn i urządzeń) , a także z przemysłem drzewnym (w tym meble) i chemicznym (w tym farby i lakiery). Obsługujemy również dziedziny związane z kulturą fizyczną i turystyką, zdrowiem, farmacją, biologią i wiele innych.
Realizacja zamówień

Dla kogo?Co i jak?W jaki sposób?
Usługa przeznaczona jest dla firm poszukujących potencjalnych Klientów lub posiadających kontrahentów za granicą.Usługa polega na wykonywaniu przez firmę Czechcontract świadczeń związanych z wyszukiwaniem kontaktów handlowych i instytucjonalnych za granicą, wysyłaniem faksów, przesyłek pocztowych i innej korespondencji, prowadzeniem rozmów telefonicznych z zagranicznymi kontrahentami, wyszukiwaniem rozwiązań prawnych i tworzeniem pism urzędowych, w tym odwołań związanych z kontrolą drogową Urzędu Celnego lub Policji Republiki Czeskiej oraz organizacją dojazdów i zakwaterowania.Zlecenia przyjmowane są na podstawie formularza zamówienia usługi, zawierającego dane podmiotu zamawiającego oraz opis planowanego przedsięwzięcia.SPRAWDZONY SPOSÓB NA OUTSOURCING OBSŁUGI KONTRAHENTÓW ZAGRANICZNYCH

„Firma Czechcontract przyjmuje zlecenia wykonywania kompleksowej obsługi Klientów zagranicznych. W celu uniknięcia kosztów zatrudnienia pracowników operujących dobrze językami obcymi możecie Państwo wykorzystać możliwość jaką daje „outsourcing” i korzystać z usług firmy Czechcontract w kontaktach międzynarodowych, za każdym razem kiedy będzie to niezbędne. Usługa outsourcingu w firmie Czechcontract pozwala na optymalizację kosztów obsługi Klientów zagranicznych bez ponoszenia ryzyka kosztów związanych z pozyskaniem pracowników oraz ich szkoleniem, obniża koszty zarządzania kontraktem zagranicznym oraz dostępu do specjalistów z danego Państwa, w którym prowadzone są działania firmy. Firma Czechcontract zapewnia wszelkie starania o utrzymanie sprawnego przepływu informacji, nad którymi sprawuje kontrolę oraz udziela Klientowi niezbędnych do prowadzenia działań wskazówek.”

Sebastian Faron – właściciel firmy CzechcontractZamów usługę