Animacja językowa


Na czym polega Animacja językowa?

Animacja językowa to zespół ćwiczeń i zabaw językowych opracowanych przez doświadczonego tłumacza i pedagoga służących lepszej integracji grupy międzynarodowej. 
Przełamywanie lodów

Animacja językowa nie przypomina zwykłej nauki języka praktykowanej w szkołach i na kursach językowych, znajduje zastosowanie głównie w międzynarodowej wymianie dzieci i młodzieży, ale może być także wykorzystana do przełamywania lodów w trakcie spotkań roboczych z udziałem osób w różnym wieku, reprezentujących organizacje i samorządy z CZ i PL.Autorskie konspekty

Animacja językowa przygotowywana jest w oparciu o starannie opracowane konspekty uwzględniające cele edukacyjne i wychowawcze przeprowadzanych zajęć językowych. Konspekty zajęć są przystosowane do potrzeb różnych grup, dzięki czemu umożliwiają wzbudzenie zainteresowania językiem obcym i przełamywanie barier językowych praktycznie u każdego. Wzbogacenie programu

Jako usługa może stanowić znakomite uzupełnienie usługi tłumaczenia ustnego lub pilotowania wycieczki. Może być też stosowana jako wzbogacenie programu spotkań międzynarodowych dofinansowanych z programów, które z założenia nie pozwalają na udział tłumacza (np. program „Młodzież w działaniu”).Uczymy języka z pasją!

„Znajomość języka rozumiemy jako istnienie całym sobą w innej rzeczywistości, dlatego z taką energią dzielimy się tymi wrażeniami i staramy się, aby inni też to poczuli.”

Sebastian Faron – właściciel firmy Czechcontract Animacja językowa może stanowić:

  • element towarzyszący właściwemu przebiegowi spotkania
  • wolne uzupełnienie programu dnia bez określonych ram czasowych
  • uatrakcyjnienie luk w programie dnia i planowanych przerw
  • naukę języka w przerwach na posiłek

Uczestnicy zajęć z obu krajów mają okazje poznać różnice w wymowie, znaczeniu i pochodzeniu omawianych słów.
Poziom trudności dostosowywany jest do potrzeb i wieku grupy. Uczestnicy otrzymują informacje dodatkowe na temat specyfiki danego kraju i związanego z nim języka.
Realizacja zamówień

Kiedy i dla kogo?Co i jak?W jaki sposób?
Usługa animacji językowej przeznaczona jest dla grup zorganizowanych, złożonych z osób posługujących się językami czeskim lub polskim. Terminy są uzgadniane w zależności od potrzeb zamawiającego. Zajęcia prowadzone są przez posiadającego wykształcenie pedagogiczne lektora. Ciekawy scenariusz zajęć zachęca do aktywności. Zajęcia są skonstruowane w ten sposób aby wychodziły poza typową edukację szkolną.W umówionym terminie na wskazane miejsce przyjeżdża biegły w języku czeskim animator z firmy Czechcontract i przeprowadza animację korzystając z własnego sprzętu. Animacja stanowi uzupełnienie programu spotkania międzynarodowego w postaci krótkich gier językowych lub odrębnego bloku warsztatowego o uzgodnionej długości.Po stronie zamawiającego pozostaje jedynie organizacja spotkania, zaproszenie uczestników i zapewnienie ewentualnego noclegu, posiłków, itp.Planujesz spotkanie międzynarodowe lub wycieczkę i chcesz je wzbogacić nauką podstawowych słówek? Napisz