Szkolenia dla młodzieży


Międzynarodowy rozwój współpracy

poprzez dwujęzyczne transgraniczne warsztaty dla młodzieży z Republiki Czeskiej i Polski.


Warsztaty dla młodzieży polskiej i czeskiej w ramach współpracy transgranicznej gmin i organizacji stanowią uzupełnienie współpracy międzynarodowej o nowy pomysł będący jednocześnie zaczątkiem kolejnych działań i odnoszących sukces projektów.
Efekty szkolenia powinny pobudzić młodzież współpracujących regionów do działania i czerpania środków na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko z funduszy unijnych.„Praca na rzecz społeczności lokalnej sprawiała mi zawsze ogromną satysfakcję”

Sebastian Faron – właściciel firmy Czechcontract Dobrze przygotowany program szkolenia

Przewiduje omówienie zagadnień samorządności, prawa, relacji międzyludzkich, stereotypów, organizacji wydarzeń lokalnych, pozyskiwania funduszy, zagadnienia konfliktu, współpracy, struktur lokalnych, wyborów i ich organizacji, zasad negocjacji, odpowiedniej promocji, kontaktów z mediami i komunikacji międzyludzkiej.


Kreatywne metody

symulacje, ćwiczenia, gry, które wspierają rozwój umiejętności pracy w grupie, określają pozycję w grupie i zakres własnych możliwości, a także metody rozwijające komunikację, polegające na dyskusji, negocjacjach, autoprezentacji, prelekcji.


Zajęcia w plenerze

Elementem szkolenia jest zapoznanie młodzieży z miejscowością partnera poprzez zadania zaplanowane na świeżym powietrzu.


Szkolenie gwarantujące trwałość projektu

Długotrwałym i namacalnym efektem dwujęzycznych warsztatów dla młodzieży będzie powołanie grup młodzieżowych działających prężnie po obu stronach granicy i wzmacniających istniejące partnerstwo międzynarodowe.
Realizacja zamówień

Kiedy i dla kogo?Co i jak?W jaki sposób?
Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla grup młodzieżowych powołanych przez władze samorządowe lub grup młodzieżowych zorganizowanych w inny sposób złożonych z osób posługujących się językami: czeskim lub polskim. Terminy są uzgadniane w zależności od potrzeb zamawiającego.Po umówieniu terminów zostaną zorganizowane 3 bloki szkoleniowe dla 40-50 osób. Dla 20-25 osobowej grupy czeskiej w miejscowości partnerskiej w Polsce, dla grupy polskiej w Republice Czeskiej oraz ostatnie dla grupy mieszanej złożonej z uczestników poprzednich szkoleń w wybranym miejscu.Po stronie zamawiającego pozostaje jedynie zaproszenie uczestników, zapewnienie noclegu, posiłków itp.Planujesz organizację szkolenia z partnerem z Republiki Czeskiej a środków w budżecie masz tylko na jednego prowadzącego? Zamów dwujęzycznego prowadzącego