• Tłumaczenie ustne

    Zadania samorządów

    Samorządy w Polsce zajmują się wieloma sprawami, od edukacji, poprzez drogi, przeprawy wodne, mosty, kanalizację, transport, gospodarkę odpadami i ściekami, pozyskiwanie energii, środków finansowych, parking i budynki użyteczności publicznej itp. Prezentacja wszystkich osiągnięć gminy wymaga od tłumacza znajomości wszystkich wymienionych wyżej zagadnień a przynajmniej zrozumienia zasady ich funkcjonowania, aby z użyciem właściwego słownictwa mógł przekazać, jak najwięcej treści zagranicznym gościom. Marina – słownictwo z zakresu żeglugi śródlądowej, zarządzania zasobami wodnymi i melioracji. Śluza – wymagane słownictwo z zakresu budowy dróg i mostów, prac ziemnych, zasady pracy urządzeń wodnych, planów technicznych i budżetu. Fabryka butów – wymagane słownictwo z zakresu elementów składowych obuwia, procedur wytwarzania, materiałów, marketingu i sprzedaży oraz zasad…

    Możliwość komentowania Zadania samorządów została wyłączona