Tłumaczenie ustne

Zadania samorządów

Samorządy w Polsce zajmują się wieloma sprawami, od edukacji, poprzez drogi, przeprawy wodne, mosty, kanalizację, transport, gospodarkę odpadami i ściekami, pozyskiwanie energii, środków finansowych, parking i budynki użyteczności publicznej itp. Prezentacja wszystkich osiągnięć gminy wymaga od tłumacza znajomości wszystkich wymienionych wyżej zagadnień a przynajmniej zrozumienia zasady ich funkcjonowania, aby z użyciem właściwego słownictwa mógł przekazać, jak najwięcej treści zagranicznym gościom.


Marina – słownictwo z zakresu żeglugi śródlądowej, zarządzania zasobami wodnymi i melioracji.


Śluza – wymagane słownictwo z zakresu budowy dróg i mostów, prac ziemnych, zasady pracy urządzeń wodnych, planów technicznych i budżetu.


Fabryka butów – wymagane słownictwo z zakresu elementów składowych obuwia, procedur wytwarzania, materiałów, marketingu i sprzedaży oraz zasad dotyczących obuwia sportowego.


Do takich tłumaczeń nie można się przygotować, każdy temat wychodzi w trakcie wizyty i można opierać się jedynie na własnym doświadczeniu i wiedzy. Tego samego dnia mogą wystąpić tematy niezapowiedziane i trudne do przewidzenia. Na terenie gmin pojawiają się nowe inwestycje, nowe pomysły i występuje nowe słownictwo. Ogarnięcie tego wszystkiego, jest zadaniem